NeODPADni z ODPADOV Interaktívny sprievodca nakladaním s odpadom.

Vitajte na stránke projektu
„Moderne o odpadoch s NATUR-PACKOM“.

Hlavným cieľom výučbového softvéru je poskytnúť školám kvalitnú pomôcku pre interaktívnu tabuľu. Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií. Prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, sa žiačky a žiaci zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému. Čítať ďalej