Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe Svet v naších rukách. Mysli globálne. Nerozprávaj - konaj!

Cieľom projektu „Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe“ je vytvoriť a poskytnúť školám multimediálny výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu. Jeho účelom je zakomponovať témy globálneho rozvojového vzdelávania do formálneho vyučovania v rámci prierezovej témy „environmentálna výchova“. Atraktívne spracované aktivity sú určené pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.
Viac informácií o témach a aktivitách projektu nájdete tu.