Tajomstvo Vody alebo moderne o vode!

Vzdelávací softvér „Tajomstvo Vody“ , ktorý si na tejto stránke môžete zdarma stiahnuť, prináša na vyučovanie komplexný a neraz netradičný pohľad na vodu. Cieľom jednotlivých aktivít je rozšíriť nadobudnuté vedomosti žiačok a žiakov na vyučovaní o nové pojmy a pohľady. A tak sa prostredníctvom 3 tém plných aktivít, úloh, pracovných listov, kvízov a diskusných otázok oboznámia s vodou často prekvapujúcou, zábavnou avšak poučnou formou. Spoločne budú hľadať odpovede na otázky:

  • Koľko vody sa ukrýva v kytici ruží?
  • Čo je to virtuálna voda?
  • Aká je vodná stopa Indie?
  • Aké potreby pokryje priemerná denná spotreba vody obyvateľa Slovenska, USA a Mozambiku?
  • Čo vodu ohrozuje a ako ju môžeme chrániť?

Vieme, že voda nás tvorí, obklopuje, vyživuje. Uvedomujeme si jej nevyhnutnosť často však nie jej ohroziteľnosť a krehkosť. Na rozdiel od mnohých ľudí vo svete máme šťastie, že disponujeme bezpečnými a kvalitnými zdrojmi vody. Zatiaľ. Naša informovanosť, postoj a životný štýl vplývajú na jej kvalitu a zásoby nielen na Slovensku, ale dotýka sa ľudí na celom svete.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl. Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.